Konfirmasjon i våre menigheter i 2016:  28.og 29. mai 2016 i Trøgstad kirke, og 5. juni 2016 i Båstad kirke. Tensingprosjekt for konfirmantene 2013.

Konfirmasjon i våre menigheter i 2016: 28.og 29. mai 2016 i Trøgstad kirke, og 5. juni 2016 i Båstad kirke.

Gaver til konfirmantene kan leveres i henholdsvis Kirkestallen (barnehageinngangen) i Trøgstad og ved kapellet i Båstad. Noen står og tar imot og passer på gavene mens seremonien i kirka pågår. For navneliste over årets konfirmanter- se Menighetsbladet som nylig er utdelt i alle postkasser i bygda. Vi gratulerer konfirmantene med dagen og takker for et fint år sammen!
Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone