Forhåndsstemming ved kirkevalget

Forhåndsstemming ved kirkevalget

Mulighetene til å avgi forhåndsstemme ved kirkevalget er mange. Kom innom Kirkekontoret i Torperbygget (Torget 2) mellom 10. august og 11. september, hverdager mellom klokka 09-15. Du kan også avgi forhåndsstemme ved Kirkevalget på kirkekontoret lørdag 29. august og 5. september mellom klokka 10-14, og alle hverdagene uken før valget frem til klokka 18. HUSK AT ALLE SOM FYLLER 15 ÅR I 2015 HAR STEMMERETT VED KIRKEVALGET!

Valdagene er de samme som for kommune-og fylkestingsvalget: 

Søndag 13.september fra kl 14.00 – 18.00 på Kommunehuset.
Mandag 14.september fra kl 10.00 – 20.00 på Kommunehuset.

Velkommen som velger! HUSK AT ALLE SOM FYLLER 15 ÅR I 2015 HAR STEMMRETT VED KIRKEVALGET!

Medlemmer i Den norske Kirke mottar valgkort rundt det 15 august. Er det noe som ikke stemmer - vennligst henvend deg til kirkekontoret, så skal vi forsøke å hjelpe til.

hvem som stiller til valg til det felles menighetsrådet/fellesrådet i Trøgstad og Båstad kan du lese i en annen artikkel på forsiden. Det er også valg til bispedømmerådet/kirkerådet samtidig.

 

 

 

Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone