Liv Serina og Reidar på plass i Festningsåsen!

Liv Serina og Reidar på plass i Festningsåsen!

Nå er det like før den nye soknepresten, Reidar Strand, starter å arbeide hos oss. - Alle er hjertelig velkommen til innsettelsesgudstjenesten i Trøgstad kirke den 6. september, sier prost Elisabeth Guthus og menighetsrådsleder Børre Børresen. Det blir kirkekaffe på Kirkestallen etterpå og en god mulighet til å bli litt kjent med det nye presteparet.

Planen var at det nye presteparet skulle bosette seg i presteboligen på Prestegården, men planene har blitt veltet av skattemyndighetenes ganske strenge fordelsbeskatning, sier kirkeverge Gunnlaug Brenne. Foreløpig leier de en leilighet i Festningsåsen, og tanken er å eventuelt kjøpe seg et hus i Trøgstad dersom ikke skattemyndighetene gjør om på reglene sine. - Uansett er Liv Serina og Reidar hjertelig velkomne i bygda, og benytt gjerne mulighet til å treffe dem den 6. september i gudstjenesten og kirkekaffen, avslutter kirkevergen.

Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone