Valgresultat kirkevalget 2015 i Trøgstad og Båstad menigheter

Berit Movik Lo, Toril Aas, Tove Mette Jacobsen (fra Trøgstad menighet,) Niklas Ekre, Anne Lina Fimland og Terje Østby (fra Båstad menighet) utgjør det nye menighetsrådet i Trøgstad og Båstad. Første vararepresentanter som innkalles til alle møter er Vidar Sørby fra Trøgstad og Bjørn Brustugun fra Båstad.

 

Valgresultat kirkevalget 2015 i Trøgstad og Båstad menigheterMenighetsrådet i Trøgstad og Båstad. Fra venstre: Vidar Sørby (1. vara fra Trø), Berit Lo (leder,) Bjørn Brustugun (1.vara fra Bå), Toril Aas, Terje Østby, Anne Lina Fimland, Niklas Ekre, Tove Mette Jacobsen, Pål Gangnes (2. vara fra Bå). Ikke tilstede da bildet ble tatt: Tormod Jensen (2. vara fra Trø,) Turid Jensen (3.vara fra Trø,) Line Moe Sævik (3.vara fra Bå,) sokneprest Reidar Strand.

Valgoppslutningen var god denne gangen, og viser stor økning, spesielt i Båstad, som økte med 7,5% til 24% (fra 16,5% ved forrige valg.) I Trøgstad menighet økte valgdeltagelsen med 2,4% til 16% (fra 13,6% ved forrige valg.) I bispedømmerådsvalget var valgdeltagelsen 14% i Trøgstad og 16% i Båstad menighet.

Resultatet fra valget er klart og vi offentliggjør herved resultatet:

Fra Båstad menighet:

Faste representanter:

Niklas Ekre

Anne Lina Fimland

Terje Østby

Vararepr:

Bjørn Brustugun

Pål Gangnes

Line Moe Sævik

Grete Syljuåsen

Marianne Larsen

Fra Trøgstad menighet:

Faste representanter:

Berit Movik Lo

Toril Aas

Tove Mette Jacobsen

Vararepr:

Vidar Sørby

Tormod Jensen

Turid Jensen

Susann Skogheim Hansen

Valgstyret i Trøgstad og Båstad menighet vil takke alle kandidatene som stilte seg til rådighet, og ønsker lykke til med arbeidet i menighetsrådet.

Konstituerende møte i det nye menighetsrådet finner sted torsdag 29.10.2015 klokka 20 på Kirkestallen. Det nye menighetsrådet trer i funksjon fra 01.11.2015. Menighetsrådet er felles for de to menighetene våre, med tre faste medlemmer og varamedlemmer innvalgt fra hver menighet.

Her er lenken til kirken.no ang valgresultatet i våre menigheter og i Borg bispedømme:

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatlister/ParishElectionResult/?unitId=976985826      (Trøgstad)

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/kandidatlister/ParishElectionResult/?unitId=976985834      (Båstad)

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/borg-bispedomme/aktuelt1/valgresultatet-er-klart/              (Borg bispedømmeråd)

 

Mar20
Onsdag, Mars 20, 2019
19:00 Strikkekafé i Kirkestallen
 
Mar21
Torsdag, Mars 21, 2019
18:00 Fastegudstjeneste i Trøgstad kirke
 
Mar22
Fredag, Mars 22, 2019
19:00 Sangkveld i Kirkestua
 
Mar24
Søndag, Mars 24, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
Tårnagentene deltar. Kirkekaffe.
 
Mar28
Torsdag, Mars 28, 2019
17:00 Familiemiddag - knøttesang, Miniklubb og Barnegospel
I Kirkestua.
Mar31
Søndag, Mars 31, 2019
11:00 Gudstjeneste i Båstad kirke
 
Powered by Cornerstone