Helge Vatne kommer på misjonssamling i Trøgstad.

Helge Vatne kommer på misjonssamling i Trøgstad.

Samlingen skal være torsdag 24. september kl. 19.00 på Kirkestallen. Sang og musikk ved Arne og Karsten Rasmussen og Jonny Hermansen.

 

Helge Vatne kommer på misjonssamling i Trøgstad. Samlingen skal være torsdag 24. september kl. 19.00 på Kirkestallen. Sang og musikk ved Arne og Karsten Rasmussen og Jonny Hermansen.

Helge Vatne skriver om seg selv:

Jeg var misjonær for Det Norske Misjonsselskap i Mali fra 2009 til 2015 sammen med min kone Else Storaas Vatne.

I Mali var jeg «utlånt» til den lokale organisasjonen MELM (Evangelisk-Luthersk Misjon i Mali. Her var jeg avdelingsleder for diakoni og bistand og hadde ansvar for små og store diakonale prosjekter. Det største prosjektet, kalt Landsbyutvikling, hadde NORAD-støtte. Dette prosjektet arbeidet i 46 landsbyer med generelle utviklingstiltak som leseopplæring, anlegging av grønnsakhager, etablering av kornbanker mm. Hovedmål for prosjektet var likevel å få slutt på praksisen med omskjæring av unge jenter.

 

MELM er en malisk organisasjon som NMS har dannet sammen med Frikirken i Norge og 5 afrikanske kirker. Jeg jobbet sammen med misjonærer fra Etiopia, Kamerun, Benin og Nigeria i tillegg til kolleger fra Norge. I tillegg til å drive diakonale prosjekter har MELM et mål om å etablere nye menigheter i Mopti-regionen. Det er spesielt blant fulanifolket at MELM (og altså NMS som en del av MELM) arbeider. Det er pr i dag dannet to fulanispråklige menigheter.

 

Tilbake i Norge jobber jeg nå som rektor ved Østerbo videregående skole, en kristen skole med yrkesfaglige utdanningsprogram som jobber tett sammen med Evangeliesenteret på Østerbo.

 

 

Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone