Vil du være med og påvirke hvordan gudstjenesten skal være??

Vil du være med og påvirke hvordan gudstjenesten skal være??

Gudstjenesteutvalget i menighetene våre initierer nå nytenkning rundt gudstjenestene våre. Har du tanker om hva du savner i gudstjenesten, hva som burde vært annerledes? Da kan du komme på gudstjenesteseminar onsdag 25.11 klokka 1830 på Kirkestua, Båstad.

INVITASJON TIL GUDSTJENESTESEMINAR

 

Onsdag 25.11 kl. 18.30 - 21 skal det være et åpent gudstjenesteseminar på Kirkestua. 
Gudstjenesteutvalget inviterer alle som er interessert i / nysgjerrige på å høre litt mer om ny gudstjenesteordning.

Sokneprest Reidar snakker om gudstjenestens oppbygning og hvorfor vi sier og synger det vi gjør. Kateket Elin sier noe om barn og unges medvirkning i gudstjenesten.
Vi får smakebiter på ny liturgi både i ord og tone ved organist Natalia, og på gitar ved Niklas og Tor-Egil.

 

Trøgstad og Båstad Menigheter sitt bilde.

 

 

Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone