Bønneuka for kristen enhet

Bønneuka for kristen enhet

I Trøgstad finnes det tre kristne menigheter: Filadelfia Skjønhaug, Betania Havnås og Den norske kirke, med de to menighetene Båstad og Trøgstad. Sammen vil vi markere bønneuka med et felles møte i Betania, Havnås, torsdag 21.01. kl. 19. Sokneprest Reidar Strand vil fortelle om bønneuka og om det viktige arbeidet for kristen enhet.

Bønneuka for kristen enhet, 18.01.16 - 25.01.16

Felles møte for kristen enhet, Betania Havnås, torsdag 21. januar kl. 19.00

Hvert år arrangeres bønneuka for kristen enhet over hele verden. I Norge er det Norges Kristne Råd som hvert år sender ut informasjon om bønneuka. Se: http://www.norgeskristnerad.no/index.cfm?id=426749
Nesten alle menigheter av alle slag i Norge er med i dette fellesskapet. Se lista her: http://www.norgeskristnerad.no/index.cfm?id=354740

Temaet for dette årets bønneuke er: «Kalt til å forkynne Herrens storverk» (se 1. Pet. 2,9)

I Trøgstad finnes det tre menigheter: Filadelfia Skjønhaug, Betania Havnås og Den norske kirke, med de to menighetene Båstad og Trøgstad. Sammen vil vi markere bønneuka med et felles møte i Betania, Havnås, torsdag 21.01. kl. 19. Sokneprest Reidar Strand vil fortelle om bønneuka og om det viktige arbeidet for kristen enhet.

La oss alle være i bønn for samarbeid og forståelse mellom kirkesamfunnene! La oss be for kristen enhet!

Sep18
Onsdag, September 18, 2019
19:00 Strikkekafè onsdag 18.9 kl. 19.
Ta med strikketøyet (hvis du har noe) og kaffekopp og møt opp i Kirkestallen kl. 19 for ei trivelig kveldsstund. Vi får servert kaffe, og noen strikker og noen prater, og noen strikker og prater! Ses vi?
 
Sep22
Søndag, September 22, 2019
11:00 Søndag 22.9.2019: Gudstjeneste i Trøgstad kirke kl. 11 v/Solfrid Leinebø Seljås
Innsettelses-Gudstjeneste i Trøgstad kirke kl. 11 v/Solfrid Leinebø Seljås. Runo Lilleaasen (prosten) deltar, Ambolten synger, og Mina og Hans Petter Ringstad spiller. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Etter gudstjenesten, serverer menighetsrådet kirkekaffe i Kirkestallen.
Sep29
Søndag, September 29, 2019
11:00 Søndag 29.9: Båstad kirke kl. 11 - Misjonsgudstjeneste v/Geir Braadlie og Unni Holm Olsen.
Misjonsgudstjeneste i Båstad kirke kl. 11. Preken v/Unni Holm Olsen. Ofring til Etiopia-prosjektet. Misjonsutvalget serverer enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.
 
Powered by Cornerstone