Bønneuka for kristen enhet

Bønneuka for kristen enhet

I Trøgstad finnes det tre kristne menigheter: Filadelfia Skjønhaug, Betania Havnås og Den norske kirke, med de to menighetene Båstad og Trøgstad. Sammen vil vi markere bønneuka med et felles møte i Betania, Havnås, torsdag 21.01. kl. 19. Sokneprest Reidar Strand vil fortelle om bønneuka og om det viktige arbeidet for kristen enhet.

Bønneuka for kristen enhet, 18.01.16 - 25.01.16

Felles møte for kristen enhet, Betania Havnås, torsdag 21. januar kl. 19.00

Hvert år arrangeres bønneuka for kristen enhet over hele verden. I Norge er det Norges Kristne Råd som hvert år sender ut informasjon om bønneuka. Se: http://www.norgeskristnerad.no/index.cfm?id=426749
Nesten alle menigheter av alle slag i Norge er med i dette fellesskapet. Se lista her: http://www.norgeskristnerad.no/index.cfm?id=354740

Temaet for dette årets bønneuke er: «Kalt til å forkynne Herrens storverk» (se 1. Pet. 2,9)

I Trøgstad finnes det tre menigheter: Filadelfia Skjønhaug, Betania Havnås og Den norske kirke, med de to menighetene Båstad og Trøgstad. Sammen vil vi markere bønneuka med et felles møte i Betania, Havnås, torsdag 21.01. kl. 19. Sokneprest Reidar Strand vil fortelle om bønneuka og om det viktige arbeidet for kristen enhet.

La oss alle være i bønn for samarbeid og forståelse mellom kirkesamfunnene! La oss be for kristen enhet!

Mar28
Torsdag, Mars 28, 2019
17:00 Familiemiddag - knøttesang, Miniklubb og Barnegospel
I Kirkestua.
 
Mar31
Søndag, Mars 31, 2019
11:00 Gudstjeneste i Båstad kirke
Apr2
Tirsdag, April 2, 2019
19:00 Møte i menighetsrådet/fellesrådet
Kirkestua
 
Powered by Cornerstone