Velkommen til påskekirken!!Sokneprest Reidar Strand.

Velkommen til påskekirken!!

I år er det gudstjenester bare i Trøgstad kirke i påsken. -Det har vi valgt for å konsentrere opplevelsen og få en bedre flyt, sier sokneprest Reidar Strand. Neste år vil det være Båstad kirke som er påskekirke. Gudstjenestene er felles for begge menighetene. Det vil bli prøvd ut noen nye visuelle virkemidler i formidlingen av budskapet, fortsetter Reidar. Kanskje også noen nye sanger og salmer. Kom og opplev påskens budskap, inviterer soknepresten. I kolonnen til høyre på nettsiden kan du se alt som skal skje i kirken i påska.

Påskenattgudstjeneste er ikke nytt i seg selv. Mange menigheter og kirkesamfunn, også Den norske kirke, har hatt denne dagen på programmet, men i Trøgstad er dette en nykommer. Gudstjenesten vil bli mye musikk og sang og undring over frelsens mysterium. Vel møtt til alle gudstjenestene i påska, og spesielt til påskenattgudstjenesten klokka 23 på påskeaften, sier sokneprest Reidar Strand.

 

Velkommen til påskekirken!!       Velkommen til påskekirken!!                                       Velkommen til påskekirken!!

 

Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone