Årsfest i menighetene!Trøgstad og Båstad menighetsråd 2015-2019

Årsfest i menighetene!

På årsfesten vil det bli kort gjennomgang av aktivitetene i 2015. Hovedfokus vil være på utviklingsarbeidet menighetsrådet har satt i gang. Et utvalg (gudstjenesteutvalget) jobber med endringer og utvikling av gudstjenesten. En del nye momenter er allerede prøvd ut. På årsfesten vil utvalget presentere hvor langt de har kommet - og vil veldig gjerne ha tilbakemelding fra så mange som mulig i menighetene. Kom og si din mening!! Dersom du klikker på les mer kan du også hente opp årsmeldingen for 2015.
Relaterte dokumenter
Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone