Årsmelding 2015 med regnskapMenighetsrådet i Trøgstad og Båstad. Fra venstre: Vidar Sørby (1. vara fra Trø), Berit Lo (leder,) Bjørn Brustugun (1.vara fra Bå), Toril Aas, Terje Østby, Anne Lina Fimland, Niklas Ekre, Tove Mette Jacobsen, Pål Gangnes (2. vara fra Bå). Ikke tilstede da bildet ble tatt: Tormod Jensen (2. vara fra Trø,) Turid Jensen (3.vara fra Trø,) Line Moe Sævik (3.vara fra Bå,) sokneprest Reidar Strand.

Årsmelding 2015 med regnskap

Menighetsrådet presenterte på Årsfesten i menighetene den 19. april årsmeldingen som omhandler fjorårets aktiviteter i menighetene. Mye spennende lesning - og bilder av noen du kanskje kjenner? Trykk på "les mer" for å finne selve dokumentene.
Relaterte dokumenter
Mar28
Torsdag, Mars 28, 2019
17:00 Familiemiddag - knøttesang, Miniklubb og Barnegospel
I Kirkestua.
 
Mar31
Søndag, Mars 31, 2019
11:00 Gudstjeneste i Båstad kirke
Apr2
Tirsdag, April 2, 2019
19:00 Møte i menighetsrådet/fellesrådet
Kirkestua
 
Powered by Cornerstone