Menighetenes side på Facebook

Menighetenes side på Facebook

Der får du mer informasjon om gudstjenester og andre arrangementer i menighetenes regi. Gå inn på Facebook og søk opp "Trøgstad og Båstad menigheter." Nettsiden som du er inne på nå bruker vi til mer generell informasjon. Hjemmesiden vår på nett er under utbedring, og om en stund håper vi å ha en bedre og mer informativ hjemmeside tilgjengelig for deg!

Her vil vi om en stund legge ut for eksempel sakspapirer fra møter i menighetsrådet og fellesrådet, informasjon om gravlegater og andre tjenester vi kan hjelpe deg med på kirkegården, hvordan du går frem når du ønsker å døpe barnet ditt osv. Her på hjemmesiden finner du gamle utgaver av Menighetsbladet, hvem som er medlemmer i menighetsrådet og annen generell informasjon. Du kan også kontakte oss på mail via hjemmesiden. Se under fanen "Kontakt oss."

 

 

Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone