Informasjon fra GreenLiP - Trøgstad og Båstad menigheters misjonsprosjekt i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap

Informasjon fra GreenLiP - Trøgstad og Båstad menigheters misjonsprosjekt i samarbeid med Det Norske Misjonsselskap

Klima, utdanning, likestilling, helse og styrking av minoriteters språk og kultur er fokus for landsbyutvikling i Etiopia. Arbeidet kalles Green Livelihood Programme (Green LiP). På lenken under kan du få mer info om landbyutvikling i Etiopia som vi i Trøgstad og Båstad støtter. Noen ganger i året har vi ofring i kirkene til støtte for disse miljøbevisste landsbyutviklingsprosjektene. Trykk på "Les mer" og få info!

https://www.nms.no/landsbyutvikling-etiopia/category2232.html

Green LiP er støttet av Norad gjennom Digni. For å få denne støtten må NMS samle inn sin del av totalsummen. Det er der vi og andre menigheter i Norge - og mange enkeltpersoner - kommer inn i bildet. Ved å forplikte oss til å samle inn en viss sum hvert år bidrar vi til stabilitet og forutsigbarhet i innsamlingsvirksomheten.

 

 

 

 

Relaterte lenker
Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone