Bispevisitas!

Bispevisitas!

Fra tirsdag 28. mars til og med søndag 2. april er biskop Atle Sommerfeldt på visitas hos oss her i Trøgstad. "Det er 8 år siden sist vi hadde visitas av en biskop i Trøgstad, og vi gleder oss til han kommer, "sier menighetsrådsleder Berit Movik Lo. Du kan treffe biskopen på et åpent møte vi skal ha klokka 19 onsdag 29. mars i Kirkestua i Båstad. Temaet er hva skjer med folkekirken Den norske Kirke etter at stat og kirke har skilt lag. "Tro, tradisjon og tilhørighet" er viktige stikkord som biskopen skal innlede over. Alle er velkomne til å delta med spørsmål og innspill. Alle inviteres også til å være med på visitasgudstjenesten søndag 2. april klokka 11 i Trøgstad kirke.

Fra tirsdag 28. mars til og med søndag 2. april er biskop Atle Sommerfeldt på visitas hos oss her i Trøgstad. Han skal få være med på rundtur i bygda, besøke noen bedrifter som karakteriserer bygda, og han skal møte ansatte i kirken og Menighetsbarnehagen. Dessuten blir det møter med menighetsrådet og med ledelsen i Trøgstad kommune og noen virksomhetsledere. Biskopen kommer også til å delta på ”Fortsatt Lys Våken” som er for 7. klassinger og skjer fredag 31. mars.   

Bispevisitas!

Onsdag 29. mars klokka 19 blir det åpent møte i Kirkestua der biskop Atle innleder om utviklingen av folkekirken. Tro, tradisjon og tilhørighet er stikkord. Alle inviteres til å delta i dialogen med spørsmål eller innspill. Hva ønsker du at folkekirken skal være og bety/gjøre for deg her i Trøgstad?  Søndag 2. april feires det gudstjeneste i Trøgstad kirke med påfølgende velsmakende kirkekaffe. Biskopen vil der holde sitt visitasforedrag, som er en oppsummering om hvordan tilstanden er for menighetene og hvilke råd og utfordringer han vil gi oss med på veien videre.  Sjekk også facebooksiden  ”Trøgstad og Båstad menigheter” for info.

   

 

 

Powered by Cornerstone