Søke jobb hos oss i kirken?

Søke jobb hos oss i kirken?

Vi har ledig 50% stilling som menighetspedagog eller trosopplæringsmedarbeider fra august 2017. Interessert i å få vite mer? Trykk på "les mer" for hele utlysingsteksten.

TRØGSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD

Trøgstad kirkelige fellesråd består av to sogn/kirker/menighetshus, Båstad og Trøgstad, med til sammen 4370 medlemmer. Det er felles menighetsråd/fellesråd for de to menighetene. Trøgstad kommune har 5340 innbyggere. Fellesrådet har 36 tilsatte, 11 i kirkestaben og 25 i menighetsbarnehagen. Det er 1 stilling som prest, og 1 som kateket i menighetene. Kirkekontoret ligger i lokaler ved Torget på kommunesenteret Skjønhaug.

Menighetspedagog/trosopplæringsmedarbeider

Vi har ledig 50% stilling som menighetspedagog/ trosopplæringsmedarbeider fra august 2017. Trosopplæringen favner hele målgruppen, 0-18 år. Personen som blir tilsatt arbeider ihht trosopplæringsplanen sammen med leder for trosopplæringen og mange frivillige medarbeidere. Arbeidsoppgavene vil kunne bli ifht hele aldersspennet. Det er mulig å tilpasse arbeidsoppgavene ifht dine interesser og særlige kompetanse. Alle ansatte ved kirkekontoret arbeider i begge sogn og deltar i stabssamarbeid med felles virksomhetsplan. Hele prostiet (Østre Borgesyssel prosti: Askim, Eidsberg, Trøgstad, Marker, Rømskog, Aremark og Rakkestad) deltar i trosopplæringen, og det er mye samarbeid og faglig erfaringsutveksling i prostiet.

 

I våre menigheter har vi meget god oppslutning rundt de fleste årlige trosopplæringstiltakene og god faglig standard på tiltakene. Vi var prosjektmenighet fra 2006 til 2012 og har utviklet egne lokale tiltak samtidig som vi har flere av de landsdekkende trosopplæringstiltakene. Du vil både få ansvar for tiltak alene og samtidig arbeide sammen med andre ansatte og frivillige om enkelte tiltak.

Du vil få muligheten til faglig oppdatering og erfaringsutveksling på jevnlige samlinger for trosopplæringsmedarbeidere i prostiet, og delta på den årlige landskonferansen for trosopplæring. Det kan bli endring i arbeidsoppgavene dersom dette er hensiktsmessig.

 

Din utdanningsbakgrunn kan være som pedagog/lærer, diakon, prest, kateket, eller annet som gjør deg skikket til å fylle arbeidsoppgavene. Du må ha høyere utdanning i kristendom i en eller annen form. Erfaringsbasert kompetanse kan kompensere for utdanningskravet.

 

Vi søker etter en person som har egenskaper og interesse for arbeid med barn/unge og gode samarbeidsevner. Viktig er det at du er en trygg voksen med en glad tro på Jesus som du vil formidle til barn og unge! Din tro og ditt liv må bygge på hva Den norske kirke lærer. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke. Kirkevergen er nærmeste overordnede, kateketen er faglig leder for trosopplæringen i Trøgstad og Båstad menigheter.

 

Det stilles krav om medlemskap i Den norske kirke. Det vil bli noe arbeid på lørdag/søndag/kveld. Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Tilsetting, lønn og kompensasjon for lø/sø/kvelds-arbeid ihht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler innen kirkelig sektor. Det er mulighet for å legge avspassering til skolens ferier. Pensjonsordning i KLP. Nærmere oppl. henv. kirkeverge Gunnlaug Brenne tlf 69 68 17 90, mobil 95 84 05 89. Søknad med CVog to referanser sendes innen 28. april 2017 på mail til post@trogstad.kirken.no  Kopier av attester og vitnemål kan tas med på evnt. intervju. Tilsetting fra august 2017. Adressen til Trøgstad kirkelige fellesråd er Kirkeveien 17, 1860 Trøgstad. Besøksadresse Torget 3, Skjønhaug.

Vi sender deg gjerne vår trosopplæringsplan hvis du vil se hvordan vi arbeider. Ta gjerne kontakt for en prat!

Søke jobb hos oss i kirken?

Powered by Cornerstone