Les biskopens rapport fra visitasen i Trøgstad og Båstad menigheter!Biskop Atle Sommerfeldt på Kirkestua, Båstad.

Les biskopens rapport fra visitasen i Trøgstad og Båstad menigheter!

I slutten av mars var biskop Atle Sommerfeldt på visitas i våre menigheter. Programmet var fyldig og han traff mange sambygdinger. Her kan du lese hans oppsummering og visitasforedrag. Trykk på "les mer" og gå til det vedlagte dokumentet.
Relaterte dokumenter
Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone