Bli med til Furuberget i Tosebygda Kristi Himmelfart!

KL 11 er det gudstjeneste på Furuberget Grendehus. Biskop Atle Sommerfeldt og Tosebygda Sangkor m.fl. deltar. Buss fra Ventakrysset i Båstad kl 09.45

Gudstjeneste Kr.Himmelfart har en lang tradisjon i Tosebygda. Før Furuberget sto ferdig, ble gudstjenesten holdt i grendas forsamlingsloklae, også kalt "Hønsetrevet", eller på gårder som åpnet dørene for sammenkomsten. Det er viktig å holde på tradisjonene for å styrke det gode samholdet i bygda. 

I år får Tosebygda besøk av Biskopen i Borg bispedømme Atle Sommerfeldt. 

Ole Marius Lundblad stiller også i år opp med den gamle skolebussen, som gratis kirkebuss fra Båstad. Sjåfør er Sverre Bredeg. 

Bussen stopper følgende steder: 

Ventekrysset kl 9.45

Heiås kl 9.50

Båstad kirke kl 9.55

Skjønhaug skole (Rema) kl 10.10

Trøgstadheimen kl 10.15

Trøgstad kirke kl 10.20 

Opplev en historisk busstur med Trøgstads eldste buss som gikk i rute fra Torsebygda til Skjønhaug som både skolebuss og kirkebuss!

Før gudstjenesten blir det en liten rundtur med kirkebussen i Tosebygda. 

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe  v/ Tosebygda Helselag 

Det er flere som står dagens gudstjeneste og arrangementet rundt: Tosebygda Helselag, Tosebygda Sangkor, Tosebygda Aktivitetsforening, Furuberget Grendehus, Talestasjonen i Tosebygda, Sentrumsforeningen i Tosebygda, Trøgstad og Båstad menigheter

 

 

Bli med til Furuberget i Tosebygda Kristi Himmelfart!
Powered by Cornerstone