Bli med til Furuberget i Tosebygda Kristi Himmelfart!

KL 11 er det gudstjeneste på Furuberget Grendehus. Biskop Atle Sommerfeldt og Tosebygda Sangkor m.fl. deltar. Buss fra Ventakrysset i Båstad kl 09.45

Gudstjeneste Kr.Himmelfart har en lang tradisjon i Tosebygda. Før Furuberget sto ferdig, ble gudstjenesten holdt i grendas forsamlingsloklae, også kalt "Hønsetrevet", eller på gårder som åpnet dørene for sammenkomsten. Det er viktig å holde på tradisjonene for å styrke det gode samholdet i bygda. 

I år får Tosebygda besøk av Biskopen i Borg bispedømme Atle Sommerfeldt. 

Ole Marius Lundblad stiller også i år opp med den gamle skolebussen, som gratis kirkebuss fra Båstad. Sjåfør er Sverre Bredeg. 

Bussen stopper følgende steder: 

Ventekrysset kl 9.45

Heiås kl 9.50

Båstad kirke kl 9.55

Skjønhaug skole (Rema) kl 10.10

Trøgstadheimen kl 10.15

Trøgstad kirke kl 10.20 

Opplev en historisk busstur med Trøgstads eldste buss som gikk i rute fra Torsebygda til Skjønhaug som både skolebuss og kirkebuss!

Før gudstjenesten blir det en liten rundtur med kirkebussen i Tosebygda. 

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe  v/ Tosebygda Helselag 

Det er flere som står dagens gudstjeneste og arrangementet rundt: Tosebygda Helselag, Tosebygda Sangkor, Tosebygda Aktivitetsforening, Furuberget Grendehus, Talestasjonen i Tosebygda, Sentrumsforeningen i Tosebygda, Trøgstad og Båstad menigheter

 

 

Bli med til Furuberget i Tosebygda Kristi Himmelfart!
Mai23
Onsdag, Mai 23, 2018
19:00 APO: Folkelig bibellesning - Kirkestallen kl.19
Trosforum for voksne" Tema er "folkelig bibellesning i praksis." Følges opp med tre onsdager til høsten, en i hver mnd sept-nov. Dette er tenkt å være en oppfølging av behov/ønsker som ble formidlet av deltagerne på Være-med-kurset i vinter. Ansvarlige: Reidar, Berit og Gunnlaug.
 
Mai26
Lørdag, Mai 26, 2018
11:00 Lørdag 26.5 kl. 11 - Konfirmasjonsgudstjeneste i Trøgstad kirke v/Elin Moskvil og Reidar Strand.
Konf.gudstjeneste i Trøgstad kirke kl. 11 v/Elin Moskvil og Reidar Strand. Ofring til ungdomsarbeidet i menighetene.
13:00 Lørdag 26. mai kl. 13 Konfirmasjonsgudstjeneste i Trøgstad kirke v/Elin Moskvil og Reidar Strand.
Konfirmasjonsgudstjeneste i Trøgstad kirke kl.13 v/Elin Moskvil og Reidar Strand. Ofring til Ungdomsarbeidet i menighetene.
 
Mai27
Søndag, Mai 27, 2018
11:00 Søndag 27. mai kl. 11 Konfirmasjonsgudstjeneste i Trøgstad kirke v/Elin Moskvil og Reidar Strand.
Konfirmasjonsgudstjeneste i Trøgstad kirke kl. 11 v/Elin Moskvil og Reidar Strand. Ofring til Ungdomsarbeidet i menighetene.
 
Mai28
Mandag, Mai 28, 2018
10:00 Babysang i Kirkestallen
Babysang kl 10.30
 
Mai30
Onsdag, Mai 30, 2018
19:00 Tur til Bechs kapell i Båstad
Denne kvelden går vi tur til Bechs kapell ved Haakaas i Båstad. Vi nyter vårværet og naturen samtidig som vi får høre litt om historien til Bech og hans kapell. Frammøte ved Båstad kirke kl 18.50 for felles kjøring slik at alle finner fram!
 
Jun3
Søndag, Juni 3, 2018
11:00 Søndag 3. juni kl. 11 Konfirmasjonsgudstjeneste i Båstad kirke v/Elin Moskvil og Reidar Strand.
Konfirmasjonsgudstjeneste kl. 11 i Båstad kirke v/Elin Moskvil og Reidar Strand. Ofring til Ungdomsarbeidet i menighetene.
Jun4
Mandag, Juni 4, 2018
10:00 Babysang i Kirkestallen
Babysang kl 10.30
 
Powered by Cornerstone