Bli med til Furuberget i Tosebygda Kristi Himmelfart!

KL 11 er det gudstjeneste på Furuberget Grendehus. Biskop Atle Sommerfeldt og Tosebygda Sangkor m.fl. deltar. Buss fra Ventakrysset i Båstad kl 09.45

Gudstjeneste Kr.Himmelfart har en lang tradisjon i Tosebygda. Før Furuberget sto ferdig, ble gudstjenesten holdt i grendas forsamlingsloklae, også kalt "Hønsetrevet", eller på gårder som åpnet dørene for sammenkomsten. Det er viktig å holde på tradisjonene for å styrke det gode samholdet i bygda. 

I år får Tosebygda besøk av Biskopen i Borg bispedømme Atle Sommerfeldt. 

Ole Marius Lundblad stiller også i år opp med den gamle skolebussen, som gratis kirkebuss fra Båstad. Sjåfør er Sverre Bredeg. 

Bussen stopper følgende steder: 

Ventekrysset kl 9.45

Heiås kl 9.50

Båstad kirke kl 9.55

Skjønhaug skole (Rema) kl 10.10

Trøgstadheimen kl 10.15

Trøgstad kirke kl 10.20 

Opplev en historisk busstur med Trøgstads eldste buss som gikk i rute fra Torsebygda til Skjønhaug som både skolebuss og kirkebuss!

Før gudstjenesten blir det en liten rundtur med kirkebussen i Tosebygda. 

Etter gudstjenesten er det kirkekaffe  v/ Tosebygda Helselag 

Det er flere som står dagens gudstjeneste og arrangementet rundt: Tosebygda Helselag, Tosebygda Sangkor, Tosebygda Aktivitetsforening, Furuberget Grendehus, Talestasjonen i Tosebygda, Sentrumsforeningen i Tosebygda, Trøgstad og Båstad menigheter

 

 

Bli med til Furuberget i Tosebygda Kristi Himmelfart!
Okt21
Søndag, Oktober 21, 2018
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
Gudstjeneste med dåp og nattverd. Kollekt til TV-aksjonen/ Kirkens Bymisjon
 
Okt22
Mandag, Oktober 22, 2018
10:30 Babysang på Kirkestallen
 
Okt24
Onsdag, Oktober 24, 2018
19:00 "Stille vandring" fra Båstad kirke
 
Okt25
Torsdag, Oktober 25, 2018
17:00 Familiemiddag i Kirkestua, Båstad. Knøttesang, Miniklubb og Barnegospel
Påmelding til Berit Movik Lo, tlf 9970268
 
Okt26
Fredag, Oktober 26, 2018
19:00 Sangkveld i Kirkestua
Mye sang og musikk! Andakt og kaffe. leder: Karsten Rasmussen
 
Okt28
Søndag, Oktober 28, 2018
11:00 Gudstjeneste i Båstad kirke
Sangkoret Ambolten deltar. Dåp og nattverd. Kollekt til menighetens arbeid
 
Okt29
Mandag, Oktober 29, 2018
10:30 Babysang på Kirkestallen
Okt31
Onsdag, Oktober 31, 2018
19:00 Fest for frivillige medarbeidere
 
Powered by Cornerstone