Friluftsgudstjeneste med traktorparade på bygdemuseet 17.juni

Førstkommende søndag er det friluftsgudstjeneste på Trøgstad Bygdemuseum kl 11. Gudstjenesteutvalget oppfordrer alle barn om å ta med markblomster til å pynte alteret med!

Gudstjenesten er i forbindelse med arrangementet ÅPEN GÅRD på museet, og begynner med traktorparade fra Trøgstad kirke og inn på tunet der gudstjenesten er. 

Sokneprest Reidar Strand leder gudstjenesten, og det blir dåp. Barna oppfordres til å ta med blomster som vi kan pynte alteret med.
Bildet viser soknepresten på vei til gudstjenesten i fjor (foto: Vidar Sørby)

Powered by Cornerstone