St.Hans-feiring i Båstad lørdag 23.juni kl 18.00

Tur- og kulturutvalget inviterer til St. Hans feiring på Muggeby v/Øyeren. Parkering hos Rita og Knut Østbye, og så en kort rusletur til Øyeren.

 Her er det muligheter for grilling, leker, musikk og allsang. Alle tar med mat og drikke og stoler/bord til eget bruk. Her er det muligheter for grilling, leker, musikk og allsang. VELKOMMEN til små og store!

St.Hans-feiring i Båstad lørdag  23.juni kl 18.00
Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone