Felles menighetsmøte i Trøgstad og Båstad menigheter torsdag 27.september

27.september kl 19. 00 innkalles alle som er medlemmer i Den norske kirke, Trøgstad og Båstad, til menighetsmøte i Kirkestallen, Skjønhaug.
Felles menighetsmøte i Trøgstad og Båstad menigheter torsdag 27.september

INNKALLING TIL

FELLES MENIGHETSMØTE I

TRØGSTAD OG BÅSTAD MENIGHETER

 Torsdag 27.09.2018  klokka 19

på Kirkestallen menighetshus, Skjønhaug.

 

Alle som er medlem i Den norske kirke, Trøgstad eller Båstad, har anledning til å delta på møtet.

 

Saker som menighetsmøtet inviteres til å drøfte/gi innspill om:

1) Drøfting av sammenslåing av de to menighetene fra kirkevalget 2019.

Menighetsmøtet har anledning til å avgi uttalelse i saken.

Menighetsrådet har beslutningsmyndighet i saken og vil fatte sin beslutning etter at menighetsmøtet har uttalt seg.

Menighetsrådets behandling av saken er vedlagt.

2)  Generelle innspill og tilbakemeldinger fra medlemmene om menighetsutviklingen som tar sitt utgangspunkt i *Visjonsdokument for Trøgstad og Båstad menigheter*

Menighetsrådet arbeider utfra det som er bestemt her, og vil gjerne ha tilbakemeldinger ifht retning og hovedfokus. «Visjonsdokumentet» er vedlagt.

 

 

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone