"Har kirken i Midt-Østen en fremtid?"

Det er tema på misjonssamlingen i Kirkestallen 26.september. Bernt Greger Olsen fra Det norske bibelselskap og Tosebygda sangkor deltar
"Har kirken i Midt-Østen en fremtid?"

Bibelselskapet driver arbeid blant barn og unge i Betlehem og mange andre steder i Det hellige land.

Her er noe av det han sier om temaet på Bibelselskapets hjemmeside: «Det er noen år siden jeg sist besøkte Det hellige land. Da var spenningen høy på grunn av krigen på Gaza-stripen. Dessverre forbinder vi fremdeles denne delen av verden med krig og konflikt. De siste årene har volden dominert i hele Midtøsten. Konsekvensene er uendelige menneskelige lidelse» og  «I snart to tusen år har det vært en stor kristen kirke i dette landet. I perioder har nok troen vært mer knyttet til tradisjon enn til et bevisst ønske om å tilhøre Jesus. Men det harde presset de kristne lever under nå, har gitt mange et nytt og aktivt forhold til sin tro.»

Les mer her:  https://www.bibel.no/Bibelgaven/Stott-bibelarbeidet/Bibelarbeid__i__hele__verden/Midtosten-1017 

Sep18
Onsdag, September 18, 2019
19:00 Strikkekafè onsdag 18.9 kl. 19.
Ta med strikketøyet (hvis du har noe) og kaffekopp og møt opp i Kirkestallen kl. 19 for ei trivelig kveldsstund. Vi får servert kaffe, og noen strikker og noen prater, og noen strikker og prater! Ses vi?
 
Sep22
Søndag, September 22, 2019
11:00 Søndag 22.9.2019: Gudstjeneste i Trøgstad kirke kl. 11 v/Solfrid Leinebø Seljås
Innsettelses-Gudstjeneste i Trøgstad kirke kl. 11 v/Solfrid Leinebø Seljås. Runo Lilleaasen (prosten) deltar, Ambolten synger, og Mina og Hans Petter Ringstad spiller. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Etter gudstjenesten, serverer menighetsrådet kirkekaffe i Kirkestallen.
Sep29
Søndag, September 29, 2019
11:00 Søndag 29.9: Båstad kirke kl. 11 - Misjonsgudstjeneste v/Geir Braadlie og Unni Holm Olsen.
Misjonsgudstjeneste i Båstad kirke kl. 11. Preken v/Unni Holm Olsen. Ofring til Etiopia-prosjektet. Misjonsutvalget serverer enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.
 
Powered by Cornerstone