"Har kirken i Midt-Østen en fremtid?"

Det er tema på misjonssamlingen i Kirkestallen 26.september. Bernt Greger Olsen fra Det norske bibelselskap og Tosebygda sangkor deltar
"Har kirken i Midt-Østen en fremtid?"

Bibelselskapet driver arbeid blant barn og unge i Betlehem og mange andre steder i Det hellige land.

Her er noe av det han sier om temaet på Bibelselskapets hjemmeside: «Det er noen år siden jeg sist besøkte Det hellige land. Da var spenningen høy på grunn av krigen på Gaza-stripen. Dessverre forbinder vi fremdeles denne delen av verden med krig og konflikt. De siste årene har volden dominert i hele Midtøsten. Konsekvensene er uendelige menneskelige lidelse» og  «I snart to tusen år har det vært en stor kristen kirke i dette landet. I perioder har nok troen vært mer knyttet til tradisjon enn til et bevisst ønske om å tilhøre Jesus. Men det harde presset de kristne lever under nå, har gitt mange et nytt og aktivt forhold til sin tro.»

Les mer her:  https://www.bibel.no/Bibelgaven/Stott-bibelarbeidet/Bibelarbeid__i__hele__verden/Midtosten-1017 

Powered by Cornerstone