Styrerstillingen og barnehagelærerstilling ledig i Menighetsbarnehagen i Trøgstad. Søknadsfrist 2.november

Er du barnehagelærer og interessert i ny utfordringer som leder? Søk lederstillingen i vår barnehage, søknadsfrist er 2. november 2018. Vi har også ledig stilling som barnehagelærer, for tiden i Kirkestua, Båstad. Trykk på "les mer" og se utlysingsteksten.

 

Menighetsbarnehagen i Trøgstad

-et godt sted å være, fordi vi er synlige og inspirerende for alle – hver dag!

Menighetsbarnehagen i Trøgstad eies og drives av Trøgstad kirkelige fellesråd på vegne av Trøgstad og Båstad menighet i Den norske kirke. Trøgstad kirkelige fellesråd har to kirkeanlegg med kirker, menighetshus og kirkegård/kulturlandskapsområde. Det er ca. 4400 medlemmer i kirken. Trøgstad kommune har ca. 5800 innbyggere. Fellesrådet har 34 tilsatte, 13 i kirkestaben og 21 i Menighetsbarnehagen. Barnehageavdelingene våre, Kirkestallen og Kirkestua, ligger henholdsvis i Trøgstad sentrum og Båstad sentrum. Begge barnehagene ligger i tilknytning til kirken og menighetshuset som er sentralt plassert i bygda og litt tilbaketrukket fra Riksvei 22. Det er skog og flotte naturområder rett utenfor barnehagen. Menighetsbarnehagen har en over 40 år lang tradisjon i bygda og har hatt vekst i antall plasser siden 2006.

Vi har ledige stillinger som

STYRER

100% stilling, årsvikariat med mulighet for fast tilsetting, tiltredelse i februar/mars 2019 eller tidligere.

BARNEHAGELÆRER

inntil 100% stilling fra 15.12.2018 under forutsetning av inntak av flere barn som utløser økt bemanning ihht normen.

Menighetsbarnehagen i Trøgstad har to driftssteder og plass til inntil 85 barn fordelt på 5 avdelinger. En av avdelingene er en ren natur/uteavdeling. De andre avdelingene er også mye ute og benytter barnehagens nære omgivelser i kulturlandskapet og skogen. Vi har fokus på friluftsliv, humor og glede i hverdagen og står for formidling av et positivt kristent livssyn. Våre lokaler er av nyere dato (2006 og 2012), og det er også tilgang til store lokaler/saler i menighetshuset vegg i vegg. Barna blir godt kjent med kirkene våre siden de er på jevnlige utforskingsturer i kirkerommet. For mer info om pedagogisk opplegg/årsplaner og annet se www.menighetsbarnehagen.no  og vår åpne Facebookside «Menighetsbarnehagen i Trøgstad.» Samarbeidet med kommunen er godt, vi er med på felles opptak og dekker nesten 1/3 av kommunens behov for barnehageplasser. Ifbm sammenslåing av 5 fellesråd/kommuner til Indre Østfold fellesråd/kommune fra 1.1.2020 er det igangsatt samtaler for å etablere en større kirkelig/kristen barnehageenhet i Indre Østfold med felles administrasjon. Det kan i den forbindelse bli endringer i styrerstillingen. Den som blir ansatt som styrer vil kunne være med og påvirke utviklingen og eventuelt bidra til etableringen av en større og mer økonomisk bærekraftig enhet av kirkelige/kristne barnehager i Indre Østfold. I dag har vi 20% stilling som assisterende styrer i tillegg til styrerstillingen. Vi har et godt fungerende lederteam bestående av styrer, assisterende styrer og pedagogiske ledere.

Styrer må stå for en livsbejaende kristentro som er forenlig med Den norske Kirkes lære, og kunne videreutvikle våre planer ifht utvidet kristen formålsparagraf. Gode og dokumenterbare samarbeidsevner og evne til strukturert ledelse og oppfølging av ansatte ihht visjon, planverk og rutiner er viktig. Lederutdanning og erfaring som styrer er en fordel. Det vil bli inngått lederavtale for stillingen som blant annet inkluderer resultatmål ifht selvstendig budsjett-og personalansvar. Lønn etter avtale. Den som tilsettes må påregne arbeidstid benyttet på begge de to driftsstedene. Styrers hovedbase er i dag på Kirkestallen, Skjønhaug, og det er kontor også på Kirkestua, Båstad.

Barnehagelærer tilsettes i Menighetsbarnehagen i Trøgstad, for tiden arbeidssted i Kirkestua, Båstad. Tilsatte må påregne arbeid på begge de to driftsstedene dersom det er behov. Dette vurderes i hovedsak på våren under planlegging av total bemanningsstruktur ved hovedopptak 01.08. Stillingen vil i hovedsak være tilknyttet avd. for de minste barna, men det må påregnes arbeid knyttet til begge avd. på Kirkestua som pr. i dag samorganisert.

Den som tilsettes må være komfortabel med og lojal ifht å arbeide etter planer utarbeidet med bakgrunn i vår utvidede kristne formålsparagraf.

Til begge stillingene krever vi godkjent utdanning som barnehagelærer, evnt annen utdanning med tilleggsutdanning som er godkjent tilsvarende barnehagelærerutdanning.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Medlemskap i Den norske Kirke (DnK) er en fordel, men ikke et krav. DnK - tidligere kjent som «Statskirken», nå helst omtalt som «Folkekirken.» Vi kan ikke tilsette personer tilhørende annen religion enn den kristne. Menn oppfordres til å søke, våre tre mannlige ansatte vil bli glade for å få selskap! Vi benytter digitale løsninger i drift og administrasjon av barnehagen, gode og oppdaterte IKT-kunnskaper vil bli vektlagt. Vi har tariffavtale i KA (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon,) pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og medlemskap i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og IKOs (Institutt for kristen oppseding) barnehagekontor.

Send digital søknad med CV og minst to referanser til: post@trogstad.kirken.no innen søknadsfrist fredag 02.11.2018 klokka 10. For mer info om stillingene, kontakt kirkeverge Gunnlaug Brenne, tlf 95 84 05 89.

 

 

 

Powered by Cornerstone