Menighetsbarnehagen i Trøgstad søker BARNEHAGELÆRER

Nyopprettet 100% stilling, tiltredelse så snart som mulig. Søknadsfrist: 11.01.2019

Menighetsbarnehagen i Trøgstad

Menighetsbarnehagen i Trøgstad eies og drives av Trøgstad kirkelige fellesråd på vegne av Trøgstad og Båstad menighet i Den norske kirke. Trøgstad kirkelige fellesråd har to kirkeanlegg med kirker, menighetshus og kirkegård/kulturlandskapsområde. Det er ca. 4400 medlemmer i kirken. Trøgstad kommune har ca. 5800 innbyggere. Fellesrådet har 35 tilsatte, 13 i kirkestaben og 22 i Menighetsbarnehagen. Barnehageavdelingene våre, Kirkestallen og Kirkestua, ligger henholdsvis i Trøgstad sentrum og Båstad sentrum. Begge barnehagene ligger i tilknytning til kirken og menighetshuset som er sentralt plassert i bygda og litt tilbaketrukket fra Riksvei 22. Det er skog og flotte naturområder rett utenfor barnehagen. Menighetsbarnehagen har en over 40 år lang tradisjon i bygda og har hatt vekst i antall plasser siden 2006.

Vi har ledig nyopprettet stilling som

BARNEHAGELÆRER

100% stilling med tiltredelse så snart som mulig, pga inntak av flere barn.

Menighetsbarnehagen i Trøgstad har to driftssteder og plass til inntil 85 barn fordelt på 5 avdelinger. En av avdelingene er en ren natur/uteavdeling. De andre avdelingene er også mye ute og benytter barnehagens nære omgivelser i kulturlandskapet og skogen. Vi har fokus på friluftsliv, humor og glede i hverdagen og står for formidling av et positivt kristent livssyn. Våre lokaler er av nyere dato (2006 og 2012), og det er også tilgang til store lokaler/saler i menighetshuset vegg i vegg. For mer info om pedagogisk opplegg/årsplaner og annet se www.menighetsbarnehagen.no  og vår åpne Facebookside «Menighetsbarnehagen i Trøgstad.» Samarbeidet med kommunen er godt, vi er med på felles opptak og dekker nesten 1/3 av kommunens behov for barnehageplasser.

Barnehagelærer tilsettes i Menighetsbarnehagen i Trøgstad, arbeidssted i Kirkestua, Båstad eller Kirkestallen, på Skjønhaug. Tilsatte må påregne arbeid på begge de to driftsstedene dersom det er behov. Dette vurderes i hovedsak på våren under planlegging av total bemanningsstruktur ved hovedopptak 01.08. Denne stillingen vil i hovedsak være tilknyttet avd. for de minste barna i Kirkestua, Båstad.

Den som tilsettes må være komfortabel med og lojal ifht å arbeide etter planer utarbeidet med bakgrunn i vår utvidede kristne formålsparagraf.

Vi krever godkjent utdanning som barnehagelærer, evnt annen utdanning med tilleggsutdanning som er godkjent tilsvarende barnehagelærerutdanning.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Medlemskap i Den norske Kirke (Dnk) er en fordel, men ikke et krav. Dnk - tidligere kjent som «Statskirken», nå helst omtalt som «Folkekirken.» Vi kan ikke tilsette personer tilhørende annen religion enn den kristne. Menn oppfordres til å søke, våre tre mannlige ansatte vil bli glade for å få selskap! Vi benytter digitale løsninger i drift og administrasjon av barnehagen, gode og oppdaterte IKT-kunnskaper vil bli vektlagt. Vi har tariffavtale i KA (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon,) pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og medlemskap i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og IKOs (Institutt for kristen oppseding) barnehagekontor.

Send digital søknad med CV og minst to referanser til: post@menighetsbarnehagen.no  innen søknadsfrist 11.01.2019. For mer info om stillingen, kontakt styrer Hanne Alice Hansen på mobil 957 94 966 eller barnehagen på 404 93 293.

 

Menighetsbarnehagen i Trøgstad søker BARNEHAGELÆRER
Sep18
Onsdag, September 18, 2019
19:00 Strikkekafè onsdag 18.9 kl. 19.
Ta med strikketøyet (hvis du har noe) og kaffekopp og møt opp i Kirkestallen kl. 19 for ei trivelig kveldsstund. Vi får servert kaffe, og noen strikker og noen prater, og noen strikker og prater! Ses vi?
 
Sep22
Søndag, September 22, 2019
11:00 Søndag 22.9.2019: Gudstjeneste i Trøgstad kirke kl. 11 v/Solfrid Leinebø Seljås
Innsettelses-Gudstjeneste i Trøgstad kirke kl. 11 v/Solfrid Leinebø Seljås. Runo Lilleaasen (prosten) deltar, Ambolten synger, og Mina og Hans Petter Ringstad spiller. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet. Etter gudstjenesten, serverer menighetsrådet kirkekaffe i Kirkestallen.
Sep29
Søndag, September 29, 2019
11:00 Søndag 29.9: Båstad kirke kl. 11 - Misjonsgudstjeneste v/Geir Braadlie og Unni Holm Olsen.
Misjonsgudstjeneste i Båstad kirke kl. 11. Preken v/Unni Holm Olsen. Ofring til Etiopia-prosjektet. Misjonsutvalget serverer enkel kirkekaffe etter gudstjenesten.
 
Powered by Cornerstone