Helligtrekongersfest i Kirkestallen på Skjønhaug.

Søndag 6.januar kl 17.00 er det Helligtrekongersfest i Kirkestallen. Dette er en fest med gode tradisjoner, som samler både voksne og barn.

Av programmet kan vi nevne blant annet sang og musikkinnslag, julespillet om de hellige tre konger, gang og leik rundt juletreet og poser til barna. Det blir utlodning der inntekten går til menighetens misjonsprosjekt i Etiopia. Ta med kaker/påsmurt til felles bord. Inngang kr 30/ makspris pr familie kr 60.

Bildet er fra festen i 2017.

Arr: Trøgstad og Båstad menighetsråd

 Helligtrekongersfest i Kirkestallen på Skjønhaug.
Jun23
Søndag, Juni 23, 2019
11:00 Gudstjeneste søndag 23.6 kl. 11 i Båstad kirke.
Gudstjeneste i Båstad kirke kl. 11 v/Einar Huglen. Offer til menighetsarbeidet. Enkel kirkekaffe.
1 dag St. Hansaften 2019 v/Muggeby-landet og utsikt over Øyeren!.
Tradisjonen tro: St.Hans-feiring hos Rita og Knut Østbye v/Muggeby. Ta med noe å sitte på, grillmat og drikke til eget bruk. Velkommen!
Jun30
Søndag, Juni 30, 2019
11:00 Søndag 30.6 kl. 11: Gudstjeneste på Trøgstad Fort.
Gudstjeneste på Fortet - v/Reidar Strand - i samarbeid med GammelTekniskForening. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
 
Powered by Cornerstone