Vil du bli styrer for Kirkestallen barnehage? Eller barnehagelærer hos oss i Menighetsbarnehagen?

Vi har ledig stilling som styrer og for to barnehagelærere. Trykk på "les mer" og les hele utlysingsteksten.

 
Menighetsbarnehagen i Trøgstad eies og drives av Trøgstad kirkelige fellesråd på vegne av Trøgstad og Båstad menighet i Den norske kirke. Trøgstad kirkelige fellesråd har to kirkeanlegg med kirker, menighetshus og kirkegård/kulturlandskapsområde. Det er ca. 4400 medlemmer i kirken. Trøgstad kommune har ca. 5800 innbyggere. Fellesrådet har 35 tilsatte, 13 i kirkestaben og 22 i Menighetsbarnehagen. Barnehageavdelingene våre, Kirkestallen og Kirkestua, ligger henholdsvis i Trøgstad sentrum og Båstad sentrum. Begge barnehagene ligger i tilknytning til kirken og menighetshuset som er sentralt plassert i bygda og litt tilbaketrukket fra Riksvei 22. Det er skog og flotte naturområder rett utenfor barnehagen. Menighetsbarnehagen har en over 40 år lang tradisjon i bygda og har hatt vekst i antall plasser siden 2006. 
Vi søker: STYRER og to BARNEHAGELÆRERE
Menighetsbarnehagen i Trøgstad har to driftssteder og plass til inntil 85 barn fordelt på 5 avdelinger. En av avdelingene er en ren natur/uteavdeling. De andre avdelingene er også mye ute og benytter barnehagens nære omgivelser i kulturlandskapet og skogen. Vi har fokus på friluftsliv, humor og glede i hverdagen. Vi har utvidet kristen formålsparagraf, som betyr at vi står friere i forhold til formidling av kristendommen. Vi ønsker at barna skal få kjennskap om den kristne tro, spesielt gjennom høytider og fortellinger. De ansatte i barnehagen har ulik bakgrunn og livssyn, men alle skal ha respekt for den kristne tro og dens verdier. Våre lokaler er av nyere dato (2006 og 2012), og det er også tilgang til store lokaler/saler i menighetshuset vegg i vegg. For mer info om pedagogisk opplegg/årsplaner og annet se www.menighetsbarnehagen.no  og vår åpne Facebookside «Menighetsbarnehagen i Trøgstad.» Samarbeidet med kommunen er godt, vi er med på felles opptak og dekker nesten 1/3 av kommunens behov for barnehageplasser. 
Barnehagen har fokus på friluftsliv og utelek - vi mener at alle barn har godt av å kjenne gleden av å være ute og være på tur sammen med andre barn og med gode og inspirerende voksne. Vi er opptatte av at barna skal ha en trygg hverdag i barnehagen, der de får utfolde seg i lek og være i og gode samspill med andre barn og voksne.  

Styrer tilsettes i 100% fast stilling i Menighetsbarnehagen i Trøgstad, med ansvar for Kirkestallen barnehage på Skjønhaug, Trøgstad. Det er egen styrer for Kirkestua barnehage, i 50% stilling. Stillingen som lyses ut har også et overordnet ansvar for felles tiltak for de to barnehagene. Styrer må være medlem i Den norske Kirke. Styrer har det totale ansvaret for drift og ledelse av barnehagen. Det innebærer overordnet ansvar for faglig innhold, personale, økonomi og administrasjon. Lederutdanning og erfaring som styrer er en fordel, men ikke et krav. Det vil bli inngått lederavtale for stillingen. Lønn etter avtale. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Menighetsbarnehagen søker en styrer som:
-    Har godkjent barnehagelærerutdanning eller annen pedagogisk høgskoleutdanning
-    Har et stort faglig engasjement
-    Har godt humør, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og er en motivator 
-    Er opptatt av personalutvikling og har gode lederegenskaper 
-    Er løsningsorientert og har gjennomslagskraft
-    Er ryddig og systematisk
-    Er fleksibel og endringsorientert

Vi tilbyr:
- en utfordrende og spennende jobb 
- konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning
- et godt arbeidsmiljø med både kvinner og menn

Barnehagelærere tilsettes i Menighetsbarnehagen i Trøgstad, arbeidssted i Kirkestua, Båstad eller Kirkestallen, på Skjønhaug. Tilsatte må påregne arbeid på begge de to driftsstedene dersom det er behov. Dette vurderes i hovedsak på våren under planlegging av total bemanningsstruktur ved hovedopptak 01.08. Disse stillingene vil i utgangspunktet være tilknyttet Kirkestallen, Skjønhaug. Den ene stillingen er 100% fast, den andre er inntil 100% vikariat frem til 31.12.2019. 
De som tilsettes må være komfortabel med og lojal ifht å arbeide etter planer utarbeidet med bakgrunn i vår utvidede kristne formålsparagraf.
Vi har fokus på friluftsliv og utelek - vi mener at alle barn har godt av å kjenne gleden av å være ute og være på tur sammen med andre barn og med gode og inspirerende voksne. Vi er opptatte av at barna skal ha en trygg hverdag i barnehagen, der de får utfolde seg i lek og være i og gode samspill med andre barn og voksne. 

Vi søker deg:
- som er utdannet barnehagelærer
- som har godt humør, er leken og har barnet i fokus
- som er opptatt av å få frem det beste i andre
- som er fleksibel, positiv, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
- som er engasjert og opptatt av faglig utvikling

Vi tilbyr:
- konkurransedyktig lønn og gode pensjonsordninger
- et godt arbeidsmiljø med både kvinner og menn
- en aktiv hverdag med muligheter for turer i naturskjønne omgivelser
- mulighet for faglig utvikling i form av kurs o.l.

For alle stillingene kreves: godkjent utdanning som barnehagelærer, evnt annen utdanning med tilleggsutdanning som er godkjent tilsvarende barnehagelærerutdanning. 
Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Medlemskap i Den norske Kirke (Dnk) er en fordel, men ikke et krav, kun til styrerstillingen.  Menn oppfordres til å søke. Vi benytter digitale løsninger i drift og administrasjon av barnehagen, gode og oppdaterte IKT-kunnskaper vil bli vektlagt. Vi har tariffavtale i KA (Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon,) pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) og medlemskap i PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og IKOs (Institutt for kristen oppseding) barnehagekontor. 
Send digital søknad med CV og minst to referanser til: post@trogstad.kirken.no innen søknadsfrist fredag 15.02.2019. For mer info om stillingene, kontakt kirkeverge Gunnlaug Brenne, tlf 95 84 05 89, eller styrer Hanne Alice Hansen på mobil 95 79 49 66.

Powered by Cornerstone