Her kan du lese"Menighetsbladet Trøgstad og Båstad" nr 1/2019

Det mye du kan lese om: "Latter, glede og Rock'n roll" - en prat med Ole Halvor Fossum og anmeldelse av boka hans; påskefeiring i Trøgstad og Båstad menighet; "Nå skal fem fellesråd bli ett" - litt om prosessen med sammenslåingen av de 5 kirkelige fellesrådene. Dette, og mye mer kan du lese om i bladet! Neste nummer kommer ut i midten av juli 2019

Bladet inneholder mye lokalt stoff, artikler, konkurranser og nyttig informasjon både om hva som skjer i menigheten og andre ting i kommunen vår. Les mer: 

https://trogstad.kirken.no/_service/7889/download/id/420386/name/Menighetsbladet+nr+1-2019.pdf

Powered by Cornerstone