Her er lista over kandidater til kirkevalget i Trøgstad og Båstad menighet 9.september 2019

Fra 12.august kan du forhåndsstemme på kirkekontoret. Du kan forhåndsstemme både på nytt bispedømmeråd i Borg bispedømme og menighetsråd i Trøgstad og Båstad menighet.
Her er lista over kandidater til kirkevalget i Trøgstad og Båstad menighet 9.september 2019

 

 

 

 

 

 

Lista ble vedtatt i møte i Trøgstad og Båstad menighetsråd 2.mai. 

Bjørn Brustugun

Ellen Løchen Børresen 

Turid Johanne Nyquist Jensen 

Lovisa Linnea Maria Petersson 

Hanne Aksberg Krogh

Liv Serina Dale 

Terje Østby

Tormod Jensen 

Even Enger

Wenche Mysen 

12.august åpnes det for forhåndsstemming på kirkekontoret i Trøgstad. Det vil bli gitt informasjon om når og hvordan dette gjøres. 

 

Her er kandidatene til de tre listene til bispedømmerådet: 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Diocese/?unitId=974760533

 

 

 

Powered by Cornerstone