Gudstjeneste i Tosebygda på Kr.Himmelfartsdag 30.mai kl 11.00

Gudstjenesten med påfølgende kirkekaffe er på Furuberget Grendehus, og er et samarbeid mellom flere: Tosebygda Sangkor, Tosebygda Aktivitetsforening, Furuberget Grendehus, Talestasjonen i Tosebygda, Sentrumsforeningen i Tosebygda, Trøgstad og Båstad Menighet.
Gudstjenesten er v/ sokneprest Reidar Strand. Tosebygda Sangkor deltar.

Gudstjeneste Kr. Himmelfartsdag har en lang tradisjon i Tosebygda. Før Furuberget sto ferdig, ble gudstjenesten holdt i grendas forsamlingslokale, også kalt « Hønsetrevet», eller på gårder som åpnet dørene for sammenkomsten.
Det er ekstra viktig å beholde tradisjonene, nå som Tosebygda blir en liten del av en stor kommune, i ett kjempe stort fylke.
I Tosebygda har det levd folk siden steinalderen, og det lille samfunnet må bevares med sine særegenheter og integritet. Gamle og unge må støtte opp om bygda, slik at vi fortsatt bevarer det gode samholdet og identiteten vår. 
Håper at alle møter, og med det støtter opp om BYGDA VÅR !
 
 
Ole Marius Lundblad stiller også i år opp med den gamle skolebussen, som gratis kirkebuss fra Båstad. Stor takk til Ole Marius og sjåfør Sverre Bredeg.
Bussen stopper på følgende steder :
Ventakrysset    kl. 09.45
• Heiås    kl. 09.50
• Båstad Kirke  kl. 09.55
• Holdeplass v/ Rema  kl. 10.10
• Holdeplass v/Verpet kl  10.15
• Trøgstadheimen   kl. 10.25
• Trøgstad Kirke      kl .10.30
Opplev en historisk busstur med Trøgstads eldste buss, som gikk i rute fra Tosebygda til Skjønhaug både som skolebuss og kirkebuss.
 
Gudstjeneste i Tosebygda på Kr.Himmelfartsdag 30.mai kl 11.00 Alle er hjertelige velkommen !
Hilsen,
Tosebygda Sangkor, Tosebygda Aktivitetsforening, Furuberget Grendehus, Talestasjonen i Tosebygda, Sentrumsforeningen i Tosebygda,
Trøgstad og Båstad Menighet
Powered by Cornerstone