Menighetsrådet og fellesrådet i Trøgstad og Båstad menighet

Her er sammensettingen av Trøgstad menighetsråd og Trøgstad kirkelige fellesråd

Etter valget i september  2015 har det vært noen omrokkeringer i rådet. Siste endring ble gjort 1.september 2017. Marianne Nordlie er kommunens representant i Trøgstad og Båstad kirkelige fellesråd. 

 

Terje Østby, leder

Vidar Sørby, nestleder

Øvrige medlemmer: 

Toril Aas, Tove Mette Jacobsen, Niklas Ekre, Bjørn Brustugun, Reidar Strand. 

Varamedlemmer: Berit Movik Lo, Tormod Jensen og Turid Nyquist Jensen (Trøgstad )

Pål Gangnes og Line Moe Sævik (Båstad) 

Powered by Cornerstone