Solfrid Leinebø Seljås blir vår nye sokneprest 1.september

Hun overtar når Reidar Strand går av med pensjon 31.august.

Vi  ønsker Solfrid velkommen til Trøgstad og Båstad menighet! Hun begynner 1.september og innsettes i Trøgstad kirke søndag 22.september. 

Solfrid er 53 år, bosatt i Askim med mann og tre voksne sønner. De siste åtte årene har hun vært sokneprest i Eidsberg.

 

Powered by Cornerstone