Solfrid Leinebø Seljås blir vår nye sokneprest 1.september

Hun overtar når Reidar Strand går av med pensjon 31.august.

Vi  ønsker Solfrid velkommen til Trøgstad og Båstad menighet! Hun begynner 1.september og innsettes i Trøgstad kirke søndag 22.september. 

Solfrid er 53 år, bosatt i Askim med mann og tre voksne sønner. De siste åtte årene har hun vært sokneprest i Eidsberg.

 

Aug24
Lørdag, August 24, 2019
10:00 Forhåndsstemming til kirkevalget
 
Aug25
Søndag, August 25, 2019
18:00 Kveldsgudstjeneste kl. 18 i Trøgstad kirke
Kveldsgudstjeneste m/vandring i Trøgstad kirke kl. 18 v/Reidar Strand. Offer til menighetsarbeidet. Enkel kirkekaffe.
 
Aug26
Mandag, August 26, 2019
10:00 Forhåndsstemming til kirkevalget
 
Aug27
Tirsdag, August 27, 2019
10:00 Forhåndsstemming til kirkevalget
 
Aug28
Onsdag, August 28, 2019
10:00 Forhåndsstemming til kirkevalget
 
Aug29
Torsdag, August 29, 2019
10:00 Forhåndsstemming til kirkevalget
 
Aug31
Lørdag, August 31, 2019
10:00 Forhåndsstemming kirkevalget
 
Sep2
Mandag, September 2, 2019
10:00 Forhåndsstemming til kirkevalget
 
Sep3
Tirsdag, September 3, 2019
10:00 Forhåndsstemming til kirkevalget
 
Sep4
Onsdag, September 4, 2019
10:00 Forhåndsstemming til kirkevalget
Sep5
Torsdag, September 5, 2019
10:00 Forhåndsstemming til kirkevalget
 
Powered by Cornerstone