Solfrid Leinebø Seljås blir vår nye sokneprest 1.september

Hun overtar når Reidar Strand går av med pensjon 31.august.

Vi  ønsker Solfrid velkommen til Trøgstad og Båstad menighet! Hun begynner 1.september og innsettes i Trøgstad kirke søndag 22.september. 

Solfrid er 53 år, bosatt i Askim med mann og tre voksne sønner. De siste åtte årene har hun vært sokneprest i Eidsberg.

 

Jun23
Søndag, Juni 23, 2019
11:00 Gudstjeneste søndag 23.6 kl. 11 i Båstad kirke.
Gudstjeneste i Båstad kirke kl. 11 v/Einar Huglen. Offer til menighetsarbeidet. Enkel kirkekaffe.
1 dag St. Hansaften 2019 v/Muggeby-landet og utsikt over Øyeren!.
Tradisjonen tro: St.Hans-feiring hos Rita og Knut Østbye v/Muggeby. Ta med noe å sitte på, grillmat og drikke til eget bruk. Velkommen!
Jun30
Søndag, Juni 30, 2019
11:00 Søndag 30.6 kl. 11: Gudstjeneste på Trøgstad Fort.
Gudstjeneste på Fortet - v/Reidar Strand - i samarbeid med GammelTekniskForening. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
 
Powered by Cornerstone