Sommerens gudstjenester i Trøgstad og Båstad

Her er oversikt over sommerens gudstjenester i kirkene våre. Vi oppfordrer til å besøke våre nabo-kirker de søndagene det ikke er gudstjeneste hos oss. Obs: ingen 50-års-konfirmanter i 2019
Sommerens gudstjenester:
30.6: Gudstjeneste på Gammel-teknisk på Trøgstad fort kl. 11
7.7: Ingen gudstjeneste
14.7: Gudstjeneste i Båstad kirke kl. 11
21.7: Ingen gudstjeneste
28.7: Gudstjeneste i Trøgstad kirke kl. 11
4.8: Ingen gudstjeneste
11.8: Gudstjeneste på Sandstangen kl. 11


Vi oppfordrer til å besøke våre nabo-kirker de søndagene det ikke er gudstjeneste hos oss.

Ingen 50-års-konfirmanter i 2019
I 1969 var det ingen som ble konfirmert i Trøgstad eller Båstad kirker. Grunnen til det var at man gikk over til vår-konfirmasjon isteden for høst-konfirmasjon. Høsten 1969 begynte et nytt kull som ble konfirmert våren 1970. Derfor blir det ingen gull-konfirmant-feiring i år, men det kommer sterkt tilbake!
 

Sommerens gudstjenester i Trøgstad og Båstad
Jul21
Søndag, Juli 21, 2019
00:00 Ingen gudstjeneste i Trøgstad og Båstad
Jul28
Søndag, Juli 28, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
v/ vikarprest Asbjørn Brandsrud
 
Powered by Cornerstone