Menighetsbladet nr 2/19 - her er det mye spennende å lese fra bygda vår!

https://trogstad.kirken.no/_service/7889/download/id/437520/name/Menighetsbladet+nr+2-2019.pdf

 

 

 

Powered by Cornerstone