Kirkevalg 2019

9.september 2019 er det valg av nytt menighetsråd i Trøgstad og Båstad menighet og nytt bispedømmeråd i Borg bispedømme. Nå kan du forhåndsstemme på kirkekontoret

Mandager til torsdager kl. 10 - 14
Den siste uken før valgdagen til kl. 18
Lørdagene 24.8 og 31.8 kl. 10 - 14

På valgdagen kan du stemme på kommunehuset på Skjønhaug kl 9 - 21

Husk at du har stemmerett allerede fra det året du fyller 15 år. Ta gjerne med valgkortet.

Her er lista over de som stiller til valg til menighetsrådet. Du kan lese mer om dem hvis du klikker deg inn på "Menighetsbladet"  på siden vår. I nr 2/19 står alle kanditatene presentert. 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Parish/?unitId=976985826

Her kan du lese om kanditatene til de tre listene som stiller til bispedømmerådsvalget: 

https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/slik-styres-kirken/kirkevalget/valglister-og-kandidater-til-kirkevalget/Diocese/?unitId=974760533 

 

Powered by Cornerstone