Nytt menighetsråd i Trøgstad og Båstad menighet etter valget 2019

Nytt menighetsråd i Trøgstad og Båstad menighet etter valget 2019

De seks innvalgte faste medlemmene i menighetsrådet er: Ellen Løchen Børresen, Bjørn Brustugun, Terje Østby, Liv Serina Dale, Even Enger, og Lovisa Peterson. Varamedlemmer er: Turid Nyquist Jensen, Tormod Jensen, Hanne Aksberg Krogh, Wenche Mysen og Toril Aas.

Det gamle menighetsrådet virker ut oktober og det nye rådet tar over fra 1. november 2019. Valgdeltakelsen gikk noe ned fra forrige valg og ble på 14%. 

I forbindelse med sammenslåingen av kommunene i vårt distrikt slår også fellesrådene seg sammen. De fem menighetsrådene innenfor det nye fellesrådsområdet skal velge sine representanter til Indre Østfold kirkelige fellesråd, som skal være virksomt fra 1. desember 2019. 

Nytt menighetsråd 2019.pdf

Nytt menighetsråd i Trøgstad og Båstad menighet etter valget 2019

 

Relaterte dokumenter
Des15
Søndag, Desember 15, 2019
17:00 Båstad kirke "Vi synger og spiller julen inn"
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
 
Des16
Mandag, Desember 16, 2019
11:00 Babysang i Kirkestallen
Drop-in babysang
 
Des18
Onsdag, Desember 18, 2019
19:00 Strikkekafe på Kirkestallen
Ta med yndlingskoppen og kom!
 
Des21
Lørdag, Desember 21, 2019
18:00 Trøgstad kirke "Vi synger og spiler jula inn"
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Des22
Søndag, Desember 22, 2019
11:00 Adventsgudstjeneste i Askim kirke
 
Powered by Cornerstone