Nytt menighetsråd i Trøgstad og Båstad menighet etter valget 2019

Nytt menighetsråd i Trøgstad og Båstad menighet etter valget 2019

De seks innvalgte faste medlemmene i menighetsrådet er: Ellen Løchen Børresen, Bjørn Brustugun, Terje Østby, Liv Serina Dale, Even Enger, og Lovisa Peterson. Varamedlemmer er: Turid Nyquist Jensen, Tormod Jensen, Hanne Aksberg Krogh, Wenche Mysen og Toril Aas.

Det gamle menighetsrådet virker ut oktober og det nye rådet tar over fra 1. november 2019. Valgdeltakelsen gikk noe ned fra forrige valg og ble på 14%. 

I forbindelse med sammenslåingen av kommunene i vårt distrikt slår også fellesrådene seg sammen. De fem menighetsrådene innenfor det nye fellesrådsområdet skal velge sine representanter til Indre Østfold kirkelige fellesråd, som skal være virksomt fra 1. desember 2019. 

Nytt menighetsråd 2019.pdf

Nytt menighetsråd i Trøgstad og Båstad menighet etter valget 2019

 

Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone