Misjonsgudstjeneste

Misjonsgudstjeneste

Søndag 29.september blir en ny misjonsavtale underskrevet i løpet av misjonsgudstjenesten. Det har allerede gått fire år siden forrige misjonsavtale om å støtte et prosjekt i Etiopia ble underskrevet.

Søndag fk kl 11.00 kimer klokkene for misjonsgudstjeneste i Båstad kirke. NMS-konsulent Unni Holm Olsen kommer og holder prekenen i gudstjenesten. Hun har også med seg den nye misjonsavtalen som skal skrives under på mellom NMS og Trøgstad og Båstad menighet. 
NMS (Det Norske Misjonsselskap) deler troen på Jesus, bekjemper urettferdighet og utrydder fattigdom. Det nye misjonsprosjektet handler om et arbeid i hele Etiopia, med særlig fokus på minoritetsgrupper. Det handler særlig om bibeloversettelse til lokale språk, oppfølging av fødende med særlig tanke på hygiene og fredsarbeid mellom ungdomsgrupper fra ulike stammer. Unni Holm Olsen vil orientere om misjonsavtalen også i gudstjenesten. 
Prest Geir Braadlie er liturg i gudstjenesten, og Vidar Sørby skal undertegne misjonsavtalen på vegne av Trøgstad og Båstad menighetsråd. Ellers er det mange medvirkende i gudstjenesten som vanlig. Klokker, organist, forbønnsleder, forsangere, barnevert og kirketjener er alle på plass og bidrar hver med sine oppgaver ved bønn, tekstlesning, nattverden og salmesang, Menighetens takkoffer går denne gangen til Trøgstad og Båstads nye misjonsprosjekt i Etiopia. Etterpå er alle invitert til kirkekaffe i Båstad kirke. Vi håper at riktig mange fra hele Trøgstad og Båstad menighet møter opp ved denne misjonsgudstjenesten.   Arrangør er: Den Norske Kirke i Trøgstad og Båstad.

 

Powered by Cornerstone