Liv Serina Dale valgt til leder i Trøgstad og Båstad menighetsråd

Menighetsrådet konstituerte seg på møtet i rådet 29.oktober

De seks innvalgte faste medlemmene i menighetsrådet er: Liv Serina Dale (leder),  Ellen Løchen Børresen (nestleder),Terje Østby, Even Enger,  

Turid Nyquist Jensen og Tormod Jensen. Varamedlemmer: Hanne Aksberg Krogh, Wenche Mysen, Toil Aas og Berit Movik Lo. Geistlig representant: Solfrid Leinebø Seljås. Vararepresentant: prost Kåre Rune Hauge. 

Lovisa Petersson har bedt om permisjon ett år pga studier. Bjørn Brustugun har bedt om å fratre fra rådet ettersom han begynner som kirkeverge i Indre Østfold på nyåret. 

I forbindelse med sammenslåingen av kommunene i vårt distrikt slår også fellesrådene seg sammen. Trøgstad og Båstad menighets representant i det nye fellerådet er Ellen Løchen Børresen. Vararepresentant Terje Østby.  Det nye fellesrådet trer i kraft 1. desember 2019. 

Des15
Søndag, Desember 15, 2019
17:00 Båstad kirke "Vi synger og spiller julen inn"
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
 
Des16
Mandag, Desember 16, 2019
11:00 Babysang i Kirkestallen
Drop-in babysang
 
Des18
Onsdag, Desember 18, 2019
19:00 Strikkekafe på Kirkestallen
Ta med yndlingskoppen og kom!
 
Des21
Lørdag, Desember 21, 2019
18:00 Trøgstad kirke "Vi synger og spiler jula inn"
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Des22
Søndag, Desember 22, 2019
11:00 Adventsgudstjeneste i Askim kirke
 
Powered by Cornerstone