Bibelutstilling i Trøgstad Bok og mer

I forbindelse med Bibeldagen 2020 arrangeres det bibelutstilling med forskjellig program i perioden 6.-14.februar. Her kan du lese mer om programmet.

Alt skjer på Trøgstad Bok og mer 

Torsdag 6.februar 
kl. 13.00 KICK OFF Åpning
Bibellesning. Sogneprest Solfrid Leinebø Seljås foretar åpning. Intervju.
Sang og musikk v/ Harder, Sveinung og Aril.
kl. 14.30. Høytlesning fra Bibelen

Fredag 7.februar 
kl. 11.30. Høytlesning fra Bibelen
kl 12.00 - 12.45. Bibelundervisning v/ Harald Wollan. Tema: «Jesus-bildet slik Markus maler det»

kl. 14.30. Høytlesning fra Bibelen

Lørdag 8.februar kl. 11.30. Høytlesning fra Bibelen med påfølgende taffelmusikk av Harder, Sveinung og Aril.

Søndag 9.februar BIBELDAGEN
kl 11.00 Tverrkirkelig gudstjeneste i Båstad kirke. Kirkekaffe i Kirkestua etterpå.

Tirsdag 11.februar 
kl. 11.30. Høytlesning fra Bibelen

kl. 13.30. Høytlesning fra Bibelen

 

Onsdag 12.februar 
kl. 11.30. Høytlesning fra Bibelen
kl. 14.00. Høytlesning fra Bibelen
kl. 17-19. Tema: Bibelreisen. Om det Gamle Testamentet v/ Elin Moskvil Undervisningsopplegg fra Bibelselskapet.

 

Torsdag 13.februar 
kl. 11.30. Høytlesning fra Bibelen.
kl. 12.00. Øystein og Chris. Tema: Gud og vitenskapen. Skoleklasser blir invitert. Alle velkommen!

kl. 14.00. Høytlesning fra Bibelen

Fredag 14.februar 
kl. 11.30. Høytlesning fra Bibelen

kl. 14.00. Høytlesning fra Bibelen

BIBELREISEN er et kurs som egner seg for alle som ønsker å få en oversikt over bibelhistorien.
Denne kvelden skal vi gjennom del 1, altså Det gamle testamentet. Opplegget passer både for de som på forhånd er vel
kjent med Bibelens fortellinger og de som er mer ukjente med dem.Kurset fører deg langs den lange linja i bibelhistorien. Det skjer på en velprøvd formel: Stikkord + Bevegelse = Oversikt. Bibelfortellingene blir formidlet på en måte som
angår livet. Du inviteres til å lære med kropp og sjel! Kateket Elin Moskvil er utdannet kursholder hos Bibelselskapet og skal ta oss med på Bibelreisens første del onsdag


Solfrid Leinebø Seljås er vår nye sokneprest i Båstad og Trøgstad kirke. Hun skal foreta selve åpningen av                            Bibelutstillingen. torsdag kl 13.00 

Bibelutstillingen
med program er et tverrkirkelig samarbeid mellom ulike kristne menigheter i Trøgstad i anledning BIBELDAGEN SØNDAG 9.2., og er en forlengelse av aksjonen BIBELEN TIL ALLE I TRØGSTAD

Se mindre

Powered by Cornerstone