Oppdatering angående covid-viruset

Mandag 10.august har Indre Østfold kirkelige fellesråd innført flere tiltak. Blant annet blir alle gudstjenester i august avlyst. Vigsler og dåp kan gjennomføres i kirken.

Informasjon om Covid-19 tiltak:
Indre Østfold kirkelige fellesråd har 10,august innført disse tiltakene i tråd med føringer og råd fra Indre Østfold kommune:
•Alt av møter, kurs, komiteer, planleggingsmøter osv er avlyst ut august.
•Møter gjennomføres via telefon eller Teams.
•Hjemmekontor er innført og vil være gjeldende inntil videre.
•Gudstjenester er avlyst ut august.
•Kirkelige handlinger som vigsler og barnedåp kan gjennomføres i kirken, selskap i etterkant kan ikke gjennomføres.
•Begravelser gjennomføres slik vi er kjent med den siste tiden, med forsterket fokus på avstand og smittevern.
•Våre ansatte vil ha begrenset mulighet for å reise utenlands. Blir dette likevel gjennomført, vil det innebære karantene i etterkant.
•Nødvendige en til en samtaler kan gjennomføres med god avstand og gjerne ved bruk av munnbind.
•Telefonen på kontoret i Askim er bemannet, telefon 69681440, epost postmottak@iokf.no
Hjelp oss å spre informasjonen ved å dele dette innlegget!

Powered by Cornerstone