Ansatte i kirkestaben

Her finner du kontaktopplysninger til ansatte i kirkestaben.

 

 

 

Trøgstad kirkekontor:                                                                                                                                        

Besøksadresse:  Torget 2, 3. etasje. (Torpergården v/ Maxbo)

Postadresse:       Kirkeveien 17, 1860 Trøgstad.

E-post:

post@trogstad.kirken.no

Hjemmesider på nettet:

www.trogstad.kirken.no

 

De ansatte har også egne mail-adresser:

fornavn.etternavn@trogstad.kirken.no

 

Åpningstid kirkekontoret mandag til torsdag klokka 09-15

Telefon                                     69 68 17 90

 

Menighetsbarnehagen i Trøgstad

Hovednummer                         46 63 67 99

mobil styrer                                 

Se også egne hjemmesider på nettet:

www.menighetsbarnehagen.no

Menighetshus:

For å leie Kirkestallen eller Kirkestua:          69 68 17 90

 

De ansatte kan nås på mobil når ikke på kontoret:

Brenne, Gunnlaug, kirkeverge                    95 84 05 89

Strand, Reidar, sogneprest                         99 01 85 96

Frogner, Bjørn, kirkegårdsarbeider             91 59 47 57

Aas, Toril, kirketjener                                  41 46 18 43

Hvesser, Jorun, kirketjener                         97 02 09 92

Daltorp, Eldbjørg, sekretær                        95 46 99 84

Dahl, Tina, sekretær                                   92 80 85 68

Bourlatchenko, Natalia, organist                 92 66 77 26                   

Moskvil, Elin Bergstrøm, kateket                41 52 30 08

Jordansen, Gøril, bestyrer barnehagen   starter 1.juni 2019 

Lo, Berit Movik, trosopplæring                    99 70 26 58

Zuk, Hjalmar, trosopplæring                       91 75 87 19

 

Trøgstad og Båstad menighetsråd/Trøgstad kirkelige fellesråd                        

Leder        Terje Østby

mobil       92 23 26 83

 

 

 

 

 

 

 

 

Jun23
Søndag, Juni 23, 2019
11:00 Gudstjeneste søndag 23.6 kl. 11 i Båstad kirke.
Gudstjeneste i Båstad kirke kl. 11 v/Einar Huglen. Offer til menighetsarbeidet. Enkel kirkekaffe.
1 dag St. Hansaften 2019 v/Muggeby-landet og utsikt over Øyeren!.
Tradisjonen tro: St.Hans-feiring hos Rita og Knut Østbye v/Muggeby. Ta med noe å sitte på, grillmat og drikke til eget bruk. Velkommen!
Jun30
Søndag, Juni 30, 2019
11:00 Søndag 30.6 kl. 11: Gudstjeneste på Trøgstad Fort.
Gudstjeneste på Fortet - v/Reidar Strand - i samarbeid med GammelTekniskForening. Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
 
Powered by Cornerstone