Ansatte i kirkestaben

Her finner du kontaktopplysninger til ansatte i kirkestaben.

 

 

 

Trøgstad kirkekontor flytter til Askim 10.november.                                                                                                  

Besøksadresse: Kirkegata 31, 1814 Askim 

Inntil videre brukes denne mailadressen:

post@trogstad.kirken.no

Hjemmesider på nettet:

www.trogstad.kirken.no

 

De ansatte har også egne mail-adresser: fornavn.etternavn@trogstad.kirken.no

 

Telefon                                     69 68 17 90

 

Menighetsbarnehagen i Trøgstad

Hovednummer                         46 63 67 99

mobil styrer                                 

Se også egne hjemmesider på nettet:

www.menighetsbarnehagen.no

Menighetshus:

For å leie Kirkestallen eller Kirkestua:          69 68 17 90

 

De ansatte kan nås på mobil når ikke på kontoret:

Brenne, Gunnlaug, kirkeverge                    95 84 05 89

Seljås, Solfrid Leinebø                                924493 65

Frogner, Bjørn, kirkegårdsarbeider             91 59 47 57

Aas, Toril, kirketjener                                  41 46 18 43

Margrethe Movik Lo, kirketjener                  90 05 26 52

Dahl, Tina, sekretær                                   92 80 85 68

Bourlatchenko, Natalia, organist                 92 66 77 26                   

Moskvil, Elin Bergstrøm, kateket                41 52 30 08

Jordansen, Gøril, bestyrer barnehagen      92 02 68 09

Lo, Berit Movik, trosopplæring                    99 70 26 58

Zuk, Hjalmar, trosopplæring                       91 75 87 19

 

Trøgstad og Båstad menighetsråd                       

Leder        Liv Serina Dale 

mobil       40392882

 

 

 

 

 

 

 

 

Feb23
Søndag, Februar 23, 2020
11:00 Karnevalsgudstjeneste i Båstad kirke
Karnevalsgudstjeneste v/ sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, organist Øyvind Hansen med flere. Menighetsbarnehagen i Kirkestallen deltar med sang. Kirkekaffe og kirkeboller i kirka. Kle dere gjerne ut!
 
Feb26
Onsdag, Februar 26, 2020
18:00 Askeonsdag i Båstad kirke
Askeonsdaggudstjeneste v/ sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, Hans Kåre Fosser med flere. Etter gudstjenesten serveres det suppe i Kirkestua.
Mar1
Søndag, Mars 1, 2020
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
Velkommen til gudstjeneste i Trøgstad kirke v/ Solfrid Leinebø Seljås.
 
Powered by Cornerstone