Ansatte i kirkestaben

Her finner du kontaktopplysninger til ansatte i kirkestaben.

 

 

 

Trøgstad kirkekontor:                                                                                                                                        

Besøksadresse:  Torget 2, 3. etasje. (Torpergården v/ Maxbo)

Postadresse:       Kirkeveien 17, 1860 Trøgstad.

E-post:

post@trogstad.kirken.no

Hjemmesider på nettet:

www.trogstad.kirken.no

 

De ansatte har også egne mail-adresser:

fornavn.etternavn@trogstad.kirken.no

 

Åpningstid kirkekontoret mandag til torsdag klokka 09-15

Telefon                                     69 68 17 90

 

Menighetsbarnehagen i Trøgstad

Hovednummer                         46 63 67 99

mobil styrer                              40 48 56 75    

Se også egne hjemmesider på nettet:

www.menighetsbarnehagen.no

Menighetshus:

For å leie Kirkestallen eller Kirkestua:          69 68 17 90

 

De ansatte kan nås på mobil når ikke på kontoret:

Brenne, Gunnlaug, kirkeverge                    95 84 05 89

Strand, Reidar, sogneprest                         99 01 85 96

Frogner, Bjørn, kirkegårdsarbeider             91 59 47 57

Aas, Toril, kirketjener                                  41 46 18 43

Hvesser, Jorun, kirketjener                         97 02 09 92

Daltorp, Eldbjørg, sekretær                        95 46 99 84

Dahl, Tina, sekretær                                   92 80 85 68

Bourlatchenko, Natalia, organist                 92 66 77 26                   

Moskvil, Elin Bergstrøm, kateket                41 52 30 08

Fredriksen, Helene  barnehagestyrer         41 26 49 42

Lo, Berit Movik, trosopplæring                    99 70 26 58

 

Trøgstad og Båstad menighetsråd/Trøgstad kirkelige fellesråd                        

Leder        Terje Østby

mobil       92 23 26 83

 

 

 

 

 

 

 

 

Mar20
Onsdag, Mars 20, 2019
19:00 Strikkekafé i Kirkestallen
 
Mar21
Torsdag, Mars 21, 2019
18:00 Fastegudstjeneste i Trøgstad kirke
 
Mar22
Fredag, Mars 22, 2019
19:00 Sangkveld i Kirkestua
 
Mar24
Søndag, Mars 24, 2019
11:00 Gudstjeneste i Trøgstad kirke
Tårnagentene deltar. Kirkekaffe.
 
Mar28
Torsdag, Mars 28, 2019
17:00 Familiemiddag - knøttesang, Miniklubb og Barnegospel
I Kirkestua.
Mar31
Søndag, Mars 31, 2019
11:00 Gudstjeneste i Båstad kirke
 
Powered by Cornerstone